your content
your content
your content

رستوران های منطقه دزاشیب

آشپزخانه تیان
نیاوران، سعیدی (مهماندوست)، کوچه محمد عسگریان
کلاس قیمت: متوسط
آشپزخانه تیان

رستوران آشپزخانه تیان

منطقه : نیاوران نوع: رستوران
جیگر طلا
تجريش ، خيابان دزاشيب ، روبروي مسجد
کلاس قیمت: متوسط
جیگر طلا

رستوران جیگر طلا

منطقه : نیاوران نوع: رستوران
دریانیه شاندیز
بلوار اندرزگو, سلیمی شمالی, پلاک 119
کلاس قیمت: متوسط
دریانیه شاندیز

رستوران دریانیه شاندیز

منطقه : نیاوران نوع: رستوران
صراحی
نیاوران، ابتداى دزاشیب
کلاس قیمت: متوسط
صراحی

رستوران صراحی

منطقه : نیاوران نوع: رستوران
نمایش بیشتر