your content
your content
your content

تمامی موارد در منطقه دزاشیب

پلاک (نیاوران)
خیابان نیاوران مابین مقدسی (مژده) و دزاشیب پلاک 469،471
کلاس قیمت: بالا
پلاک (نیاوران)

فست فود پلاک (نیاوران)

منطقه : نیاوران نوع: فست فود
تیاکو
تجریش دزاشیب خیابان رمضانی
کلاس قیمت: متوسط
تیاکو

فست فود تیاکو

منطقه : نیاوران نوع: فست فود
چای بار تهران
بلوار اندرزگو، سلیمی شمالی شماره 145
کلاس قیمت: بالا
چای بار تهران

کافه چای بار تهران

منطقه : نیاوران نوع: کافه
دریانیه شاندیز
بلوار اندرزگو, سلیمی شمالی, پلاک 119
کلاس قیمت: متوسط
دریانیه شاندیز

رستوران دریانیه شاندیز

منطقه : نیاوران نوع: رستوران
صراحی
نیاوران، ابتداى دزاشیب
کلاس قیمت: متوسط
صراحی

رستوران صراحی

منطقه : نیاوران نوع: رستوران
نمایش بیشتر