جستجو برای انتخاب و رزرو میز

تعداد 5 مورد برای 2 نفر در تاریخ یکشنبه, 17 آذر,1398 یافت شد.

مهر میترا
متوسط
رستوران / لواسانات و فشم
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
کافه و رستوران تهران بین
اقتصادی
رستوران / سعادت آباد
1 نفر : 100,000 هزار ریال
2 نفر 200,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
ريناس
بالا
رستوران / سعادت آباد
1 نفر : 100,000 هزار ریال
2 نفر 200,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
کافه رستوران پارکینگ
متوسط
کافه / میر داماد
1 نفر : 120,000 هزار ریال
2 نفر 240,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
هالي
اقتصادی
کافه / میدان هفت تیر
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.