جستجو برای انتخاب و رزرو میز

تعداد 14 مورد برای 2 نفر در تاریخ پنجشنبه, 26 مرداد,1396 یافت شد.

کافه وصال
متوسط
رستوران / میدان هفت تیر
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
کافه بازي داناک
متوسط
کافی شاپ / میدان ولیعصر
1 نفر : 80,000 هزار ریال
2 نفر 160,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
کافه تورینو
متوسط
کافی شاپ / قیطریه
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
کافه مونه
اقتصادی
کافی شاپ / میر داماد
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
کافه آتین
بالا
کافی شاپ / قیطریه
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
پنير
بالا
رستوران / مطهری (تخت طاووس)
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
طاجین
بالا
رستوران / مطهری (تخت طاووس)
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
جوی پارک (joypark)
متوسط
کافی شاپ / ونک
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
پراتو
متوسط
رستوران /
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
آرمنیا
متوسط
کافی شاپ / مطهری (تخت طاووس)
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
مولن روژ
بالا
رستوران / سعادت آباد
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
آوان
متوسط
رستوران / ونک
1 نفر : 125,000 هزار ریال
2 نفر 250,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
دیزی ما
متوسط
رستوران / مطهری (تخت طاووس)
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
راگا لند
متوسط
رستوران / ونک
1 نفر : 100,000 هزار ریال
2 نفر 200,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.