your content
your content
your content

تمامی موارد در منطقه میرزای شیرازی

اسکانچلی
ميرزاي شيرازي، كوچه بيست و دوم ، پلاك 23
کلاس قیمت: متوسط
اسکانچلی

کافه اسکانچلی

منطقه : مطهری (تخت طاووس) نوع: کافه
گلدن لیالی
خیابان میرزای شیرازی ، نبش کوچه بیستم ، شماره 154
کلاس قیمت: متوسط
گلدن لیالی

کافه گلدن لیالی

منطقه : مطهری (تخت طاووس) نوع: کافه
کاست
ضلع جنوب غربي تقاطع بهشتي و ميرزاي شيرازي پ 252
کلاس قیمت: متوسط
کاست

کافه کاست

منطقه : مطهری (تخت طاووس) نوع: کافه
کافه نان بان
خ كريمخان،خ ميرزاي شيرازي،خ خدري(شاهين) پ 39
کلاس قیمت: متوسط
کافه نان بان

کافه کافه نان بان

منطقه : مطهری (تخت طاووس) نوع: کافه
نمایش بیشتر