your content
your content
your content

تمامی موارد در منطقه فلکه دوم

 پارسی کهن
تهرانپارس-نرسیده به فلکه سوم-مابین خیابان 186و188-پلاک 299
کلاس قیمت: متوسط
 پارسی کهن

رستوران پارسی کهن

منطقه : تهران‌ پارس نوع: رستوران
 عمارت
تهرانپارس-بین فلکه دوم وتیرانداز-نبش 162غربی-پلاک 134
کلاس قیمت: متوسط
 عمارت

سفره خانه عمارت

منطقه : تهران‌ پارس نوع: سفره خانه
بوم
تهرانپارس-بین فلکه دوم و سوم
کلاس قیمت: متوسط
بوم

رستوران بوم

منطقه : تهران‌ پارس نوع: رستوران
نمایش بیشتر