your content
your content
your content

تمامی موارد در منطقه فلکه اول

 فودکورت طلایی
تهرانپارس- 142 شرقی-پللاک20
کلاس قیمت: متوسط
 فودکورت طلایی

رستوران فودکورت طلایی

منطقه : تهران‌ پارس نوع: رستوران
آویشو
فلكه اول تهرانپارس، خيابان گلبرگ
کلاس قیمت: متوسط
آویشو

رستوران آویشو

منطقه : تهران‌ پارس نوع: رستوران
ژیکاسه
اتوبان باقری خیابان گلبرگ شرقی، نبش خیابان ملکی
کلاس قیمت: اقتصادی
ژیکاسه

رستوران ژیکاسه

منطقه : تهران‌ پارس نوع: رستوران
هیدا
تهرانپارس-بین فلکه اول و دوم-نبش خیابان 150 شرقی
کلاس قیمت: متوسط
هیدا

فست فود هیدا

منطقه : تهران‌ پارس نوع: فست فود
نمایش بیشتر