your content
your content
your content

تمامی موارد در منطقه فرشته

حس توران
خیابان فرشته، نیلوفر، رویال آدرس
کلاس قیمت: بالا
حس توران

رستوران حس توران

منطقه : تجریش نوع: رستوران
دیوان
خيابان فرشته،سام سنتر، طبقه 8
کلاس قیمت: بالا
دیوان

رستوران دیوان

منطقه : تجریش نوع: رستوران
سمن
خیابان فرشته، خیابان فیاضی، پلاک 34
کلاس قیمت: بالا
سمن

فست فود سمن

منطقه : تجریش نوع: فست فود
قو
فرشته، خیابان شبدیز، نبش امامی
کلاس قیمت: بالا
قو

رستوران قو

منطقه : تجریش نوع: رستوران
کاساب
خيابان فرشته،پلاك١٠٤،ساختمان ام اچ هاوس
کلاس قیمت: متوسط
کاساب

رستوران کاساب

منطقه : تجریش نوع: رستوران
کنزو (فرشته)
فرشته، خیابان بوسنی، مجتمع مینیاتور
کلاس قیمت: بالا
کنزو (فرشته)

رستوران کنزو (فرشته)

منطقه : تجریش نوع: رستوران
نمایش بیشتر