your content
your content
your content

رستوران های منطقه فرشته

دیوان
خيابان فرشته،سام سنتر، طبقه 8
کلاس قیمت: بالا
دیوان

رستوران دیوان

منطقه : تجریش نوع: رستوران
قو
فرشته، خیابان شبدیز، نبش امامی
کلاس قیمت: بالا
قو

رستوران قو

منطقه : تجریش نوع: رستوران
کاساب
خيابان فرشته،پلاك١٠٤،ساختمان ام اچ هاوس
کلاس قیمت: متوسط
کاساب

رستوران کاساب

منطقه : تجریش نوع: رستوران
کنزو (فرشته)
فرشته، خیابان بوسنی، مجتمع مینیاتور
کلاس قیمت: بالا
کنزو (فرشته)

رستوران کنزو (فرشته)

منطقه : تجریش نوع: رستوران
نمایش بیشتر