your content
your content
your content

تمامی موارد در منطقه خیابان پاسداران

 بوبرنگ
پاسداران، برج سفید، درب هتل، طبقه اول
کلاس قیمت: بالا
 بوبرنگ

رستوران بوبرنگ

منطقه : پاسداران نوع: رستوران
 بیژن
پاسداران-بین گلستان 3 و 4
کلاس قیمت: متوسط
 بیژن

فست فود بیژن

منطقه : پاسداران نوع: فست فود
 نیک
پاسداران-روبروی بوستان 7
کلاس قیمت: اقتصادی
 نیک

فست فود نیک

منطقه : پاسداران نوع: فست فود
آريانو گويا
پاسداران، روبروی بوستان چهارم، نرسیده به برج سفید
کلاس قیمت: متوسط
آريانو گويا

رستوران آريانو گويا

منطقه : پاسداران نوع: رستوران
باگت پاسداران
پاسداران-نبش بوستان 10
کلاس قیمت: اقتصادی
باگت پاسداران

فست فود باگت پاسداران

منطقه : پاسداران نوع: فست فود
بیروت
پاسداران-روبروی گلستان 7
کلاس قیمت: متوسط
بیروت

رستوران بیروت

منطقه : پاسداران نوع: رستوران
پلاک (پاسداران)
پاسداران . خ فرخی یزدی . نبش خ چهارم . پلاک 35
کلاس قیمت: متوسط
پلاک (پاسداران)

فست فود پلاک (پاسداران)

منطقه : پاسداران نوع: فست فود
پیکولینی (پاسداران)
پاسداران، جنب پمپ بنزین
کلاس قیمت: متوسط
پیکولینی (پاسداران)

رستوران پیکولینی (پاسداران)

منطقه : پاسداران نوع: رستوران
تاکرز
پاسداران-مرکز خرید پاسداران
کلاس قیمت: اقتصادی
تاکرز

فست فود تاکرز

منطقه : پاسداران نوع: فست فود
جنارو برگر
پاسداران، گلستان هشتم
کلاس قیمت: متوسط
جنارو برگر

فست فود جنارو برگر

منطقه : پاسداران نوع: فست فود
جنارو پاسداران
پاسداران، بوستان چهارم
کلاس قیمت: متوسط
جنارو پاسداران

رستوران جنارو پاسداران

منطقه : پاسداران نوع: رستوران
دارینا
پاسداران بوستان 8 پلاك 110
کلاس قیمت: متوسط
دارینا

رستوران دارینا

منطقه : پاسداران نوع: رستوران
دونر گاردن پاسداران
پاسداران، پايدارفرد، بين گلستان سوم و چهارم
کلاس قیمت: متوسط
دونر گاردن پاسداران

فست فود دونر گاردن پاسداران

منطقه : پاسداران نوع: فست فود
نمایش بیشتر