your content
your content
your content

تمامی موارد در منطقه گیشا

 بی بی
ابتدای گیشا
کلاس قیمت: اقتصادی
 بی بی

رستوران بی بی

منطقه : ستارخان نوع: رستوران
جگر سرای گیشا
گیشا-انتهای خیابان فروزان فر
کلاس قیمت: اقتصادی
جگر سرای گیشا

رستوران جگر سرای گیشا

منطقه : ستارخان نوع: رستوران
دهکده
انتهای کوی نصر(گیشا)-نبش خیابان 41
کلاس قیمت: متوسط
دهکده

فست فود دهکده

منطقه : ستارخان نوع: فست فود
هایت
کوی نصر (گیشا)-بین ششم و هشتم
کلاس قیمت: متوسط
هایت

فست فود هایت

منطقه : ستارخان نوع: فست فود
هایلا
کوی نصر (گیشا)-نبش خیابان شهید سبحانی
کلاس قیمت: اقتصادی
هایلا

فست فود هایلا

منطقه : ستارخان نوع: فست فود
نمایش بیشتر