your content
your content
your content

رستوران آوانی

تاریخ عضویت: 1397/04/22 تاریخ به روز رسانی: 1400/05/06

معرفی رستوران آوانی

سرآشپز حمید رنجبر

اخبار رستوران آوانی

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران آوانی

 • آوانی
 • 15625183_334897590230155_5146658859825233920_n.jpg
 • 15623758_1229583603778229_282320269224181760_n.jpg
 • 15623819_1841607939445723_6251960593142513664_n.jpg
 • 15802502_569334366596914_1892407777968521216_n.jpg
 • 15803034_1286278408076991_97075821486800896_n.jpg
 • 16123506_1404331862931771_8829384297266806784_n.jpg
 • 16228676_1642952546009771_1335320364711936000_n.jpg
 • 17125995_1861328857447115_3830063706415300608_n.jpg
 • 17126487_390994537924165_6867091886654357504_n.jpg
 • 22708810_127347804636812_3514482506076258304_n.jpg
 • 23594601_1481846208572704_7204845649500569600_n.jpg
 • 23734233_305013006662017_1398825111200464896_n.jpg
 • 23734596_912884098880659_1061622804975190016_n.jpg
 • 35362666_2041860826080437_719167586243182592_n.jpg
 • 29737348_162685177749925_5684577859809574912_n.jpg
 • 28154451_1814554235512759_3692161343151931392_n.jpg
 • 29718228_184591888831859_4690974739663945728_n.jpg
 • 26221947_2030254830592893_7991572650403037184_n.jpg
 • 26868087_142594359753049_2887717554908823552_n.jpg
 • 26158483_185415035546054_2171595809148108800_n.jpg
 • 30591612_822293754633098_7184419390631182336_n.jpg
 • 30603403_1860553307352550_4183770438087737344_n.jpg

اطلاعات تماس رستوران آوانی

یوسف آباد بین 62 و 64

021٨٨٦١٥٥٦٢ و 021٨٨٦١٥٥٦٠

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران آوانی

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4