your content
your content
your content

رستوران نشاط

تاریخ عضویت: 1394/02/25 تاریخ به روز رسانی: 1396/02/29

معرفی رستوران نشاط

اخبار رستوران نشاط

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران نشاط

 • نشاط
 • 2-compressor.jpg
 • 1-compressor.jpg
 • 3-compressor.jpg
 • 6-compressor.jpg
 • 7-compressor.jpg
 • 8-compressor.jpg
 • 13-compressor.jpg
 • 20-compressor.jpg
 • 22-compressor.jpg

اطلاعات تماس رستوران نشاط

ابتدای ستارخان نبش کوچه محمدی

66904649 و 66904650

www.neshat.co

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران نشاط

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4