your content
your content
your content

رستوران نایب وزرا

تاریخ عضویت: 1394/02/12 تاریخ به روز رسانی: 1396/03/10

معرفی رستوران نایب وزرا

اخبار رستوران نایب وزرا

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران نایب وزرا

  • نایب وزرا
  • image2.JPG
  • IMG_2221.JPG
  • image4.JPG

اطلاعات تماس رستوران نایب وزرا

عباس آباد، خیابان وزرا، کوچه 11

88707272

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران نایب وزرا

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4