your content
your content
your content

کافه ناخدا

تاریخ عضویت: 1397/04/05 تاریخ به روز رسانی: 1400/05/07

معرفی کافه ناخدا

اخبار کافه ناخدا

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر کافه ناخدا

 • ناخدا
 • 33721444_1946329955433192_3957606007265296384_n.jpg
 • 32739747_1150138141791027_4782931574314237952_n.jpg
 • 32734296_257704418136433_3266427911141326848_n.jpg
 • 32766827_176927822971134_1299082626123956224_n.jpg
 • 32975868_212205362745928_3961890993057300480_n.jpg
 • 33145349_2030160923969855_1176724505419055104_n.jpg
 • 33195933_168382710507016_8760728167003455488_n.jpg
 • 33226287_342649032924764_5908712119720738816_n.jpg
 • 33322435_1641274042635837_4013457388320325632_n.jpg
 • 33373068_389610344890503_5226445814447996928_n.jpg
 • 33457255_1917333811645054_9029955726641987584_n.jpg
 • 33528287_307063563164573_4818532970547642368_n.jpg
 • 33559559_230586604125166_504372556623511552_n.jpg
 • 33694174_1866677856966816_5296236971423694848_n.jpg
 • 33789800_196604807648698_5683742531620175872_n.jpg
 • 33794015_211295033015007_3261428895626297344_n.jpg
 • 33794034_179806702855854_2760097467906129920_n.jpg

اطلاعات تماس کافه ناخدا

شهرك غرب بلوار فرحزادي خيابان ارغوان غربي فضاي باز ناخداپيتزا

۰۹۱۲۵۸۸۱۱۲۱

مناطق اطراف

دیدگاه مشتریان کافه ناخدا

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4