your content
your content
your content

کافه زی کافه

تاریخ عضویت: 1396/09/26 تاریخ به روز رسانی: 1400/08/04

معرفی کافه زی کافه

اخبار کافه زی کافه

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر کافه زی کافه

 • زی کافه
 • 7.jpg
 • 18.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 10.jpg
 • 13.jpg
 • ائ.jpg
 • ترش.jpg
 • 1.jpg
 • 3333.jpg
 • 122121.jpg

اطلاعات تماس کافه زی کافه

بلوار ارتش شرق، دور برگردان سوم،خ ابوذر،برج هاى آتى ساز 2، برج نرگس

0212٢٤٧٤٨٠٩

مناطق اطراف

دیدگاه مشتریان کافه زی کافه

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4