your content
your content
your content

رستوران روبو شف

تاریخ عضویت: 1396/05/20 تاریخ به روز رسانی: 1400/06/25

معرفی رستوران روبو شف

روبوشف اولین رستوران رباتیك ایران
فناوری داخلی = افتخار ملی

اخبار رستوران روبو شف

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران روبو شف

  • روبو شف
  • Ytv6wj8_sjkiLLhsZE1RtoiyVkl9xahueK5r-tFhWSUnoCpsJDrrAX0BpFduaBl5QzlZb5RJkK7JxEM6hWRQGr0fEtrpPpCShSSKd1Wu9VMMP74H6igm124KzwYiUDBCpsG8bP_sybd-pWJxi5okcGnA8AdxMINIjGh1drM-MtnAygs8lx9PQFUVQrLzabFQvPlM-.jpg
  • 15803243_369296323428096_7589763710944542720_n.jpg
  • 15876092_360781614292175_8439794161808310272_n.jpg
  • 16464884_560443604163996_317803918929166336_n.jpg
  • 18094712_167963413728926_7516254181737365504_n.jpg
  • 18251968_287662468348874_4445703962141655040_n.jpg
  • 16123159_246201395804369_7203225102505213952_n.jpg

اطلاعات تماس رستوران روبو شف

انتهای خ ٣٨ سعادت آباد نرسيده به علامه جنوبی

88566184

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران روبو شف

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4