your content
your content
your content

رستوران رستوران سنتی سلاطین

تاریخ عضویت: 1394/02/27 تاریخ به روز رسانی: 1400/06/30

معرفی رستوران رستوران سنتی سلاطین

اخبار رستوران رستوران سنتی سلاطین

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران رستوران سنتی سلاطین

  • رستوران سنتی سلاطین
  • 098هعغبل.jpg
  • index.jpg
  • تنتنتنمت.jpg
  • تنتنتنمت.jpg
  • نن.jpg
  • نئنن.jpg

اطلاعات تماس رستوران رستوران سنتی سلاطین

میدان ولیعصر - پایین تر از سفارت عراق -خیابان دمشق - خیابان برادران مظفر - پلاک 114

88948700

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران رستوران سنتی سلاطین

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4