your content
your content
your content

رستوران جو گریل فود

تاریخ عضویت: 1394/02/04 تاریخ به روز رسانی: 1396/08/15

معرفی رستوران جو گریل فود

شعبه شهرک غرباخبار رستوران جو گریل فود

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران جو گریل فود

 • جو گریل فود
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 12.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 14156190_1275545932458648_259746292_n.jpg
 • 14504826_810188675751110_9122344506153238528_n.jpg
 • 14718584_1603039443334477_5000172227031728128_n.jpg

اطلاعات تماس رستوران جو گریل فود

شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش گلبرگ سوم

88362434

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران جو گریل فود

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4