your content
your content
your content

رستوران برگر تایم

تاریخ عضویت: 1394/02/19 تاریخ به روز رسانی: 1399/01/01

معرفی رستوران برگر تایم

متاسفانه این رستوران تعطیل شده است.

اخبار رستوران برگر تایم

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران برگر تایم

  • برگر تایم

اطلاعات تماس رستوران برگر تایم

گاندى، مركز خريد گاندى، پ ١٦

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران برگر تایم

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4