your content
your content
your content

رستوران آشکده چوبین

تاریخ عضویت: 1400/06/02 تاریخ به روز رسانی: 1401/09/19

معرفی رستوران آشکده چوبین

اخبار رستوران آشکده چوبین

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران آشکده چوبین

  • آشکده چوبین
  • 7.jpg
  • 08x.jpg
  • 09.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 0910.jpg

اطلاعات تماس رستوران آشکده چوبین

اسمان هشتم انتهای اسمان نبش گل افشان

۲۲١١٩٨٨٠,٢٢١١٩٨٩٠

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران آشکده چوبین

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4