your content
your content
your content

تمامی موارد در منطقه نیلوفر

آواچی (آپادانا)
نیلوفر(عشقیار)-پائین تر از میدان نیلوفر
کلاس قیمت: اقتصادی
آواچی (آپادانا)

فست فود آواچی (آپادانا)

منطقه : سید خندان نوع: فست فود
او اینو (شعبه نیلوفر)
خیابان نیلوفر، پایین تر از میدان
کلاس قیمت: متوسط
او اینو (شعبه نیلوفر)

فست فود او اینو (شعبه نیلوفر)

منطقه : سید خندان نوع: فست فود
مستر بوفالو
سهروردی، آپادانا، خیابان نیلوفر، میدان نیلوفر
کلاس قیمت: متوسط
مستر بوفالو

رستوران مستر بوفالو

منطقه : سید خندان نوع: رستوران
ویژه B
نیلوفر(عشقیار)-پ 16
کلاس قیمت: اقتصادی
ویژه B

فست فود ویژه B

منطقه : سید خندان نوع: فست فود
نمایش بیشتر