your content
your content
your content

تمامی موارد در منطقه ظفر

پیتزا آلفا
خیابان شریعتی، خیابان ظفر پلاک 50
کلاس قیمت: متوسط
پیتزا آلفا

فست فود پیتزا آلفا

منطقه : شریعتی نوع: فست فود
پیتزا گیو
خیابان شریعتی، خیابان ظفر، نبش اطلسی
کلاس قیمت: متوسط
پیتزا گیو

فست فود پیتزا گیو

منطقه : شریعتی نوع: فست فود
تانیا
خ شریعتی-خ ظفر-پلاک 78
کلاس قیمت: متوسط
تانیا

رستوران تانیا

منطقه : میر داماد نوع: رستوران
همبرگر گلریز
ظفر-مقابل نفت شمالي -پلاك 165
کلاس قیمت: متوسط
همبرگر گلریز

فست فود همبرگر گلریز

منطقه : شریعتی نوع: فست فود
نمایش بیشتر