your content
your content
your content

تمامی موارد در منطقه ظفر

برگر زغالی ظفر
خیابان شریعتی، خیابان ظفر، شماره 90
کلاس قیمت: متوسط
برگر زغالی ظفر

فست فود برگر زغالی ظفر

منطقه : شریعتی نوع: فست فود
پلاک (ظفر)
ظفر،خیابان فرید افشار، بلوار آرش شرقی،پلاک32و34
کلاس قیمت: متوسط
پلاک (ظفر)

فست فود پلاک (ظفر)

منطقه : شریعتی نوع: فست فود
پیتزا آلفا
خیابان شریعتی، خیابان ظفر پلاک 50
کلاس قیمت: متوسط
پیتزا آلفا

فست فود پیتزا آلفا

منطقه : شریعتی نوع: فست فود
پیتزا گیو
خیابان شریعتی، خیابان ظفر، نبش اطلسی
کلاس قیمت: متوسط
پیتزا گیو

فست فود پیتزا گیو

منطقه : شریعتی نوع: فست فود
تانیا
خ شریعتی-خ ظفر-پلاک 78
کلاس قیمت: متوسط
تانیا

رستوران تانیا

منطقه : میر داماد نوع: رستوران
همبرگر گلریز
ظفر-مقابل نفت شمالي -پلاك 165
کلاس قیمت: متوسط
همبرگر گلریز

فست فود همبرگر گلریز

منطقه : شریعتی نوع: فست فود
نمایش بیشتر