your content
your content
your content

تمامی موارد در منطقه ظفر

پایتخت cip
خیابان ظفر، بین مدرس و آفریقا شماره 312
کلاس قیمت: متوسط
پایتخت cip

رستوران پایتخت cip

منطقه : میر داماد نوع: رستوران
تانیا
خ شریعتی-خ ظفر-پلاک 78
کلاس قیمت: متوسط
تانیا

رستوران تانیا

منطقه : میر داماد نوع: رستوران
ویسپو
جردن ظفر نرسيده به ولي عصر برج ابن سينا
کلاس قیمت: متوسط
ویسپو

کافه ویسپو

منطقه : میر داماد نوع: کافه
نمایش بیشتر