your content
your content
your content

کافه بارن کافه

تاریخ عضویت: 1397/01/24 تاریخ به روز رسانی: 1397/01/24

معرفی کافه بارن کافه

دارای منو صبحانه

اخبار کافه بارن کافه

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر کافه بارن کافه

 • بارن کافه
 • 14624566_1606127893022889_13682412890357760_n.jpg
 • 13658837_274427492913901_345417291_n.jpg
 • 19624533_181942045675805_7788989286547718144_n.jpg
 • 19761747_704312739770718_6483664453740003328_n.jpg
 • 20225950_501991983484573_3134890208374292480_n.jpg
 • 20398403_1362532083859860_3201794357053095936_n.jpg
 • 20482280_1894139380847192_4229655665359978496_n.jpg
 • 20589414_1711238352513808_5726859141369036800_n.jpg
 • 20589720_1865645457086409_7578406851046277120_n.jpg
 • 20766288_1391376484303530_784262144941096960_n.jpg
 • 21041271_1870175363299104_4501807363287678976_n.jpg
 • 21980704_925456104277130_9160127367815888896_n.jpg
 • 22427234_1429086170546328_4015000655969124352_n.jpg
 • 22582534_883501088457249_81505512771813376_n.jpg
 • 22637295_1996669040546201_5458289639439728640_n.jpg
 • 26869640_145239052951299_504874397782245376_n.jpg
 • 26871101_1601693826618459_2173081137688084480_n.jpg
 • 25014394_1672523626124189_3599624236945113088_n.jpg
 • 25007729_567513656924488_2021043500182667264_n.jpg
 • 27890891_2010502949162440_8134724876746358784_n.jpg

اطلاعات تماس کافه بارن کافه

مطهری، خیابان اورامان، پلاک 13

88341252

مناطق اطراف

دیدگاه مشتریان کافه بارن کافه

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4