your content
your content
your content

رستوران پیاتو

تاریخ عضویت: 1394/02/21 تاریخ به روز رسانی: 1398/10/22

معرفی رستوران پیاتو

اخبار رستوران پیاتو

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران پیاتو

 • پیاتو
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 5.jpg
 • 4.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg

اطلاعات تماس رستوران پیاتو

آیت ا...کاشانی-نبش خیابان عقیل-جنب پست بانک

44000999

piatto.ir

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران پیاتو

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

1398/09/30 - 15:37 ف. الف: کیفیت افتضاح رستورام پیاتو
اینجانب مورخ ۳۰/۹/۹۸ از منوی ایتالیائی رستوران مذکور یک پاستای میگو خرید کردم و پس از اینکه حدود یک ساعت معطل شدم تا غذا آورده شود در آن آشغال پیدا کردم و مسئول آنجا آقای سید مرتضی مرتضائی اول گفتند که سفارشت را عوض کن و وقتی که نخواستم گفتند که پولت را عودت می دهیم و برو صندوق . آنجا صندوق دار با توهین و برخورد زننده گفت که پولم را پس نمی دهد وبا توهین خواست که مرا بیرون کند که من همانجا با ۱۱۰ تماس گرفتم و مامور آمد و صورت جلسه نمود و فرد مذکور گفت که پول را پس نمی دهد
مشاهده همه دیدگاه ها
تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4