your content
your content
your content

رستوران پایتخت cip

تاریخ عضویت: 1394/02/19 تاریخ به روز رسانی: 1398/09/16

معرفی رستوران پایتخت cip

اخبار رستوران پایتخت cip

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران پایتخت cip

  • پایتخت cip
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg

اطلاعات تماس رستوران پایتخت cip

خیابان ظفر، بین مدرس و آفریقا شماره 312

88651779 و 88651780

مناطق اطراف

دیدگاه مشتریان رستوران پایتخت cip

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4