your content
your content
your content

رستوران رستوران لاله

تاریخ عضویت: 1394/02/11 تاریخ به روز رسانی: 1395/12/06

معرفی رستوران رستوران لاله


اخبار رستوران رستوران لاله

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران رستوران لاله

  • رستوران لاله
  • هویزه.jpg
  • هویزه.jpg1.jpg
  • 443cd2ad-f5b3-4ac9-a253-ef9bde02db38.jpg
  • 6a659b12.JPG
  • 9d24dca1.JPG
  • 1e093eda.JPG
  • 04a2666e.JPG

اطلاعات تماس رستوران رستوران لاله

خيابان آيت اله طالقاني،نبش استاد نجات الهي

88904813

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران رستوران لاله

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4