your content
your content
your content

رستوران مستر دیزی(کارگر شمالی)

تاریخ عضویت: 1394/02/25 تاریخ به روز رسانی: 1399/01/01

معرفی رستوران مستر دیزی(کارگر شمالی)

متاسفانه این رستوران تعطیل شده است.

اخبار رستوران مستر دیزی(کارگر شمالی)

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران مستر دیزی(کارگر شمالی)

  • مستر دیزی(کارگر شمالی)

اطلاعات تماس رستوران مستر دیزی(کارگر شمالی)

کارگر شمالي - نبش نصرت

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران مستر دیزی(کارگر شمالی)

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4