your content
your content
your content

کافه فابریکا

تاریخ عضویت: 1397/01/09 تاریخ به روز رسانی: 1400/05/25

معرفی کافه فابریکا

اخبار کافه فابریکا

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر کافه فابریکا

 • فابریکا
 • 24327565_1862168040672308_5255057443464937472_n.jpg
 • 24332098_507701076269187_3691149070899871744_n.jpg
 • 24178211_147412035902645_4765061027144400896_n.jpg
 • 24327104_168000363798490_4498666397869539328_n.jpg
 • 24327193_144210219633983_2235692054237675520_n.jpg
 • 24178189_1781886218780413_5810741841229774848_n.jpg
 • 24327666_322130481603464_4365627170240856064_n.jpg
 • 24331802_197892840778362_89627218619138048_n.jpg
 • 24331871_324990967976934_3811164789455978496_n.jpg
 • 24331976_155575781639183_5954443514149339136_n.jpg
 • 24332064_159564064660297_5299347068911878144_n.jpg
 • 24332555_149251182367318_5321423922367823872_n.jpg
 • 24838409_385040615272047_3366176830078844928_n.jpg
 • 24838473_146472696007377_2493193867826823168_n.jpg
 • 26374021_188342561751693_2684387815931772928_n.jpg
 • 26381826_1998109190419826_5135287710570774528_n.jpg
 • 28152993_206963086707692_5732721080238342144_n.jpg

اطلاعات تماس کافه فابریکا

ونك-خيابان شيراز جنوبى-خيابان آقا عليخانى-مجتمع ونك پارك-زير برج البرز

مناطق اطراف

دیدگاه مشتریان کافه فابریکا

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4