your content
your content
your content

رستوران سماق

تاریخ عضویت: 1396/06/26 تاریخ به روز رسانی: 1398/12/26

معرفی رستوران سماقاخبار رستوران سماق

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران سماق

 • سماق
 • photo_2017-09-17_13-39-58.jpg
 • photo_2017-09-17_13-40-49.jpg
 • photo_2017-09-17_13-40-44.jpg
 • photo_2017-09-17_13-40-38.jpg
 • photo_2017-09-17_13-41-02.jpg
 • photo_2017-09-17_13-41-10.jpg
 • photo_2017-09-17_13-41-15.jpg
 • photo_2017-09-17_13-41-39.jpg
 • photo_2017-09-17_13-41-59.jpg
 • photo_2017-09-17_13-41-44.jpg

اطلاعات تماس رستوران سماق

لواسان بلوار امام پلاک 549

26547072 و 26565821

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران سماق

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4