your content
your content
your content

رستوران حافظ

تاریخ عضویت: 1394/02/12 تاریخ به روز رسانی: 1398/12/29

معرفی رستوران حافظ

متاسفانه این رستوران تعطیل شده است

اخبار رستوران حافظ

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران حافظ

 • حافظ
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 25.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 24.jpg

اطلاعات تماس رستوران حافظ

يوسف آباد،خ اسد آبادي،خ پانزدهم

مناطق اطراف

دیدگاه مشتریان رستوران حافظ

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4