your content
your content
your content

رستوران جگر سرخ

تاریخ عضویت: 1396/11/24 تاریخ به روز رسانی: 1400/06/14

معرفی رستوران جگر سرخ

اخبار رستوران جگر سرخ

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران جگر سرخ

 • جگر سرخ
 • 21980657_1290930454367166_1854124973522681856_n.jpg
 • 21980732_1931749687063078_835503475604324352_n.jpg
 • 22280231_1194636363973605_7487190215354744832_n.jpg
 • 22426789_131237407531181_115487341262405632_n.jpg
 • 22427323_488260298213935_2138480052222820352_n.jpg
 • 22582699_1317058208422796_4685750719402213376_n.jpg
 • 22794314_183078048919873_474968888392548352_n.jpg
 • 22801945_501479900223865_7029508720652451840_n.jpg
 • 22860306_162013381057084_8085182209943666688_n.jpg
 • 23101677_287199458458968_3305353079485890560_n.jpg
 • 23164093_130746724354836_6105245137376378880_n.jpg
 • 23347944_642670899454991_614958090365698048_n.jpg
 • 23734660_458527777881502_5045776198370590720_n.jpg
 • 25012761_557224051285471_6034613253437390848_n.jpg
 • 27892449_2194851500528909_1252298487966466048_n.jpg

اطلاعات تماس رستوران جگر سرخ

اتوبان كردستان. شصت وچهار غربی. برجهای. ASP تجاری 13

٨٨٦٢٨٨٠٧

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران جگر سرخ

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4