your content
your content
your content

رستوران جنارو مرزداران

تاریخ عضویت: 1394/02/19 تاریخ به روز رسانی: 1398/09/05

معرفی رستوران جنارو مرزداران

نام رستوران "ژوانی" به "جنارو" تغییر یافته است.

اخبار رستوران جنارو مرزداران

مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران جنارو مرزداران

  • جنارو مرزداران
  • 20225744_1966382890264553_1074734154718904320_n.jpg
  • 19227421_144858342743104_7576178875416182784_n.jpg
  • 20066031_1877376392529673_4906666768908419072_n.jpg
  • 20582431_466952157010808_4923157188467228672_n.jpg
  • 19533894_1866536550266506_8572077831675183104_n.jpg
  • 19425431_2107883339438775_6228252274884345856_n.jpg
  • 18879501_639234056285682_8207143338231463936_n.jpg
  • 18812186_139764066573205_1096611893491007488_n.jpg
  • 21107606_582132408843187_6598021466984284160_n.jpg

اطلاعات تماس رستوران جنارو مرزداران

بلوار مرزداران، نبش ناهید، طبقه فوقانی آجیل تواضع

44266600

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران جنارو مرزداران

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4