your content
your content
your content

رستوران توسکانا

تاریخ عضویت: 1394/02/19 تاریخ به روز رسانی: 1395/08/30

معرفی رستوران توسکانا

اخبار رستوران توسکانا

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران توسکانا

  • توسکانا
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg

اطلاعات تماس رستوران توسکانا

خیابان ظفر، بین مدرس و آفریقا شماره 312

88651779 و 88651780

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران توسکانا

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4