your content
your content
your content

کافه بیزی کافه

تاریخ عضویت: 1396/07/06 تاریخ به روز رسانی: 1396/07/06

معرفی کافه بیزی کافه

اخبار کافه بیزی کافه

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر کافه بیزی کافه

 • بیزی کافه
 • photo_2016-02-02_19-53-25.jpg
 • photo_2016-02-02_19-55-39.jpg
 • photo_2016-02-06_16-06-26.jpg
 • photo_2016-02-08_14-52-48.jpg
 • photo_2016-03-13_15-05-37.jpg
 • photo_2016-04-22_16-25-33.jpg
 • photo_2016-04-15_18-18-14.jpg
 • photo_2016-04-26_17-21-06.jpg
 • photo_2016-05-19_19-14-32.jpg
 • photo_2016-05-28_21-41-27.jpg
 • photo_2016-08-13_16-57-14.jpg
 • photo_2016-09-18_14-03-28.jpg
 • photo_2017-07-08_17-25-13.jpg

اطلاعات تماس کافه بیزی کافه

بلوارارتش سوهانك برجهاي اتي ساز٢برج زنبق،پلاك١١تجارى

22458604 و 22471538

مناطق اطراف

دیدگاه مشتریان کافه بیزی کافه

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4