your content
your content
your content

رستوران بید مجنون

تاریخ عضویت: 1394/02/29 تاریخ به روز رسانی: 1396/01/26

معرفی رستوران بید مجنون

کافه - رستوران بيد مجنون بياييم ساز موافق کوک کنيم ، در کنار هم

اخبار رستوران بید مجنون

خبری برای رستوران ثبت نشده
مشاهده همه خبرها

تصاویر رستوران بید مجنون

  • بید مجنون
  • 780f9a3a.jpg
  • 176b3eda.jpg
  • 10013126_1042271782481509_2111392654_n.jpg
  • 10864872_1658997854389419_27400891_n.jpg
  • 11350680_1554457888202405_148701185_n.jpg
  • 12383561_881481945306896_1225323801_n.jpg
  • 12479534_943585209058422_569871426_n.jpg
  • 12568794_1000706129968897_198224744_n.jpg

اطلاعات تماس رستوران بید مجنون

لواسان، بلوارامام خميني، بلوار ايثارگران، کوچه فرشته

26550077

مناطق اطراف

انواع غذا

دیدگاه مشتریان رستوران بید مجنون

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

تبلیغات
تبلیغ 2
تبلیغ 4